Skip to main content
[เนื้อหา/ความเห็น] Kara no Shoujo – The Second Episode – เนื้อหาหลัก

คำเตือน

มีสปอย

::: danger Content Warning เนื้อหาเกมดังกล่าวประกอบไปด้วย คดีฆาตกรรม มีบรรยายการก่อเหตุ สภาพศพ โปรดใช้วิจารณญาณในการเล่น :::


sakuhanachan*About 1 minVNKaranoShoujo
[เนื้อหา/ความเห็น] Kara no Shoujo – เดโม

คำเตือน

มีสปอย

::: danger Content Warning เนื้อหาเกมดังกล่าวประกอบไปด้วย คดีฆาตกรรม มีบรรยายการก่อเหตุ สภาพศพ โปรดใช้วิจารณญาณในการเล่น :::


sakuhanachan*Less than 1 minuteVNKaranoShoujo