[สปอย] D.C.II To You: ไฮเดรนเยีย

ตอนแรกจะเขียนขึ้นทวิตเตอร์ แต่คิดอีกที ลงบล๊อกเสียดีกว่า
แต่ก่อนอื่นผมมีสิ่งที่ต้องเตือน

คำเตือน

1 มีสปอย

2 มีเนื้อหาที่เขียนถึงอีกภาคหนึ่ง

3 มีข้ามเนื้อหาไม่สำคัญ (?) บางส่วน


sakuhanachan*May 16, 2018
About 2 min